Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

  • youtube
  • bip
  • etwinning
  • szkoła z pomysłem

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

UWAGA!

Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się  4 kwietnia

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Wniosek do komisji socjalnej

Oświadczenie świadczenie urlopowe dla pracowników niepedagogicznych

Oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej (kliknij