• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

etwinning

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 28.10.2021r.

Regulamin

Wniosek do komisji socjalnej

Oświadczenie świadczenie urlopowe dla pracowników niepedagogicznych

Oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej (kliknij

Szanowni Państwo, poniżej będziemy zamieszczali uwagi po ostatnich posiedzeniach komisji pracującej nad świadczeniami socjalnymi.