• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Świetlica

Świetlica szkolna jest integralną częścią Naszej Szkoły. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed lekcjami i po ich zakończeniu w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia zadań domowych. Świetlica jest czynna od godziny 7:00 do godziny 16:30.

Zajęcia prowadzone są według planu pracy świetlicy szkolnej i na podstawie programu wychowawczego, jednakże uczniowie mają możliwość samodzielnego wyboru zajęć i aktywności proponowanych w świetlicy. Podczas pobytu na świetlicy dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z zainteresowaniami. W świetlicy odbywają się zajęcia tematyczne według zamieszczonego harmonogramu.

Tygodniowy harmonogram zajęć tematycznych prowadzonych na świetlicy.

 

Rodzaj zajęć

Termin i czas zajęć

Prowadzący

Kuchcikowo

Środa 13:30 – 15:30
Czwartek 13:30 - 15:30

P. Joanna Dołowa,
P. Anna Płachecka

Zajęcia modelarsko-techniczne

Wtorek 14:30 – 15:30

P. Adam Rozborski

P. Arkadiusz Johan

Zajęcia

muzyczne

Środa 14:00 – 15:00

P. Michał Szympliński

P. Szymon Szczepańczyk

Zajęcia

sportowo-ruchowe

Poniedziałek 15:00 – 16:00

Czwartek 15:00 – 16:00

P. Adam Rozborski

 

Zajęcia plastyczne i kreatywne

Codziennie 14:00 – 15:00

P. Renata Kuszak-Makowska
P. Jadwiga Gregorczyk
P. Iwona Zielińska

Zajęcia komputerowe

codziennie 14:00 – 16:00

P. Jadwiga Gregorczyk

P. Urszula Zielińska

P. Michał Szympliński