• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

etwinning

Świetlica

Świetlica szkolna jest integralną częścią Naszej Szkoły. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed lekcjami i po ich zakończeniu w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia zadań domowych. Świetlica jest czynna od godziny 7:00 do godziny 16:30.

Zajęcia prowadzone są według planu pracy świetlicy szkolnej i na podstawie programu wychowawczego, jednakże uczniowie mają możliwość samodzielnego wyboru zajęć i aktywności proponowanych w świetlicy. Podczas pobytu na świetlicy dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z zainteresowaniami. W świetlicy odbywają się zajęcia tematyczne według zamieszczonego harmonogramu.