• A-
 • A
 • A+
 • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

  • Tel.: 22 822-06-42

Kadra

DYŻURY DLA RODZICÓW 2019/2020 (kliknij)

 

Dyrektor szkoły     Elżbieta Nowakowska
 

Wicedyrektor szkoły   Iwona Gaj

Kierownik świetlicy    Michał Szympliński

Psycholog Julia Wójcik

Psycholog Aneta Syryło

Pedagog Kamilla Zawadzka

Terapeuta zachowań Agnieszka Somerfeld

Doradca metodyczny Ewa Antoszkiewicz

Nauczyciele

 • Adam Baranowski  - nauczyciel geografii
 • Łukasz Barszczewski  - nauczyciel religii
 • Magdalena Bogdan-Gaweł  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II
 • Agnieszka Borowa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III; terapeuta SI
 • Katarzyna Bućko - wychowawca świetlicy
 • Monika Czernecka - wychowawca klasy VIII
 • Beata Florczak - wychowawca klasy VI
 • Agnieszka Florek - Wójtowicz- nauczyciel j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy V
 • Iwona Gaj- wicedyrektor, nauczyciel jęz. polskiego, terapeuta SI
 • Marcin Gała - nauczyciel plastyki, techniki, wychowawca klasy VII
 • Joanna Gąsiorowska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II
 • Małgorzata Gąsowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, wychowawca klasy V
 • Jadwiga Gregorczyk - wychowawca świetlicy, wychowawca klasy VII
 • Robert Grochalski - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Katarzyna Hyjek - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IV
 • Arkadiusz Johan - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy
 • Anna Kolenda - nauczyciel, wychowawca klasy V
 • Justyna Kolo - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Tomasz Kosmalski - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VIII
 • Justyna Kościańczuk - wychowawca klasy III
 • Jagoda Kubicka - wychowawca klasy VIII
 • Michał Szympliński - nauczyciel fizyki, matematyki, kierownik świetlicy
 • Małgorzata Lechowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI, wychowawca klasy III
 • Renata Łuczka -  nauczyciel informatyki, przyrody, biologii, terapeuta SI
 • Hanna Matusik  - nauczyciel muzyki
 • Paulina Noworolnik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy VII
 • Magdalena Osman - nauczyciel języka polskiego
 • Urszula Parol - nauczyciel plastyki
 • Konrad Pyrek - nauczyciel etyki, historii
 • Ewa Plusczyńska - wychowawca klasy VI
 • Jan Gustaw Rokita - bibliotekarz
 • Mateusz Wiśniewski - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Radosław Sarnecki - nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta integracji sensorycznej
 • Monika Stęślik - nauczyciel biologii i chemii
 • Agata Szaraniec - wychowca świetlicy
 • Hubert Szczęch - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VI
 • Marlena Szczęch - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Justyna Walędzik - wychowawca świetlicy, wychowawca klasy VII
 • Kinga Walkowiak - nauczyciel plastyki, techniki
 • Dorota Więckowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I
 • Iwona Zielińska - wychowawca świetlicy
 • Urszula Zielińska - wychowawca świetlicy
 • Paulina Mosur - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II, terapeuta SI
 • Kalina Zajączkowska - logopeda, wychowawca klasy VIII
 • Sebastian Lisowski - wychowawca świetlicy
 • Agata Dąbrowska - wychowawca świetlicy
 • Katarzyna Szatkowska - wychowawca świetlicy

Terapeuci

 • Ewa Antoszkiewicz  - terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena; doradca metodyczny m.st. Warszawy ds. kształcenia specjalnego
 • Urszula Czerwińska - Rut - neurologopeda
 • Katarzyna Furtak - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Ewelina Kamińska - terapeuta integracji sensorycznej 
 • Joanna Kołucka - terapeuta biofeedback, biblioterapeuta, wdż
 • Paulina Mosur - terapeuta integracji sensorycznej
 • Elżbieta Nowakowska - terapeuta prowadzący zajęcia metodą  W. Sherborne
 • Magdalena Pyra- logopeda
 • Żaneta Ryszawa - arteterapia
 • Aneta Syryło - psycholog
 • Monika Ulatowska-Radzka - terapeuta integracji sensorycznej
 • Agata Wochna - reedukator, terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena
 • Urszula Wróblewska -  terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Kalina Zajączkowska – logopeda
 • Kamilla Zawadzka - pedagog, terapeuta SI
 • Julia Wójcik - psycholog, terapeuta biofeedback
 • Agnieszka Somerfeld - terapeuta zachowania
 • Iwona Gaj - terapeuta SI

 

Pomoc nauczyciela

 • Agnieszka Turczynowicz
 • Łukasz Hac
 • Justyna Łuczkowska
 • Agnieszka Mazur
 • Monika Morawska
 • Alicja Janik
 • Olga Sawicka
 • Małgorzata Sekular
 • Anna Stankiewicz
 • Szymon Szczepańczyk
 • Grażyna Tomaszewska
 • Agnieszka Zajączkowska
 • Iwona Zielińska
 • Monika Kozioł
 • Radosław Łukaszek
 • Urszula Woźniak

 

Pracownicy administracji i obsługi

 • Beata Boczkowska - woźna
 • Małgorzata Gaj - sekretarz szkoły
 • Agata Godowska - kucharz
 • Hanna Hrydzewicz - kierownik gospodarczy
 • Zygmunt Nowakowski - dozorca
 • Agnieszka Nienałtowska - woźna
 • Dorota Sobolewska - intendent, pomoc administracyjna
 • Janina Walter - pomoc kuchenna
 • Mirosław Wędel - konserwator
 • Edyta Winiarska - starsza woźna
 • Izabela Sokołowska - kancelista
 • Anna Zazdrosińska - sprzątaczka