• A-
 • A
 • A+
 • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

  • Tel.: 22 822-06-42

Kadra

Dyrektor szkoły     Elżbieta Nowakowska
 

Wicedyrektor szkoły   Iwona Gaj

Kierownik świetlicy    Renata Kuszak-Makowska

Psycholog Julia Wójcik

Psycholog Aneta Syryło

Pedagog Kamilla Zawadzka

Terapeuta zachowań Agnieszka Somerfeld

Doradca metodyczny Ewa Antoszkiewicz

Nauczyciele

 • Adam Baranowski  - nauczyciel geografii
 • Łukasz Barszczewski  - nauczyciel religii
 • Magdalena Bogdan-Gaweł  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I
 • Agnieszka Borowa- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II; terapeuta SI
 • Katarzyna Bućko - wychowawca świetlicy
 • Monika Czernecka - wychowawca klasy III gimnazjum
 • Beata Florczak - wychowawca klasy V
 • Agnieszka Florek - Wójtowicz- nauczyciel 
 • Iwona Gaj- wicedyrektor, nauczyciel jęz. polskiego
 • Marcin Gała - wychowawca klasy VI
 • Joanna Gąsiorowska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III
 • Małgorzata Gąsowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy V
 • Jadwiga Gregorczyk - wychowawca świetlicy, wychowawca klasy VII
 • Robert Grochalski - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Katarzyna Hyjek - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy III gimnazjum
 • Arkadiusz Johan - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy
 • Anna Kolenda - nauczyciel, wychowawca klasy V
 • Justyna Kolo - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Tomasz Kosmalski - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII
 • Justyna Kościańczuk - wychowawca klasy VIII
 • Jagoda Kubicka - wychowawca klasy VIII
 • Michał Szympliński - wychowawca świetlicy
 • Małgorzata Lechowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI, wychowawca klasy III
 • Renata Łuczka -  nauczyciel informatyki, przyrody,biologii, terapeuta SI
 • Hanna Matusik  - nauczyciel muzyki
 • Paulina Noworolnik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy VI,
 • Magdalena Osman - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIII
 • Urszula Parol - nauczyciel 
 • Konrad Pyrek - nauczyciel historii i etyki, WOS
 • Ewa Pluszczyńska - wychowawca klasy V
 • Jan Gustaw Rokita - bibliotekarz
 • Adam Rozborski - wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IV
 • Radosław Sarnecki - nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta integracji sensorycznej
 • Monika Stęślik - nauczyciel biologii i chemii, wdż
 • Agata Szaraniec - wychowca klasy III gimnazjum
 • Hubert Szczęch - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy V
 • Marlena Szczęch - nauczyciel
 • Michał Szympliński - nauczyciel matematyki i fizyki, kierownik świetlicy
 • Justyna Walędzik - wychowawca świetlicy,wychowawca klasy VII
 • Kinga Walkowiak - nauczyciel plastyki, wychowawca klasy III gimnazjum
 • Dorota Więckowska - nauczyciel
 • Iwona Zielińska - wychowawca świetlicy
 • Urszula Zielińska - wychowawca świetlicy

Terapeuci

 • Ewa Antoszkiewicz  - terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena; doradca metodyczny m.st. Warszawy ds. kształcenia specjalnego
 • Monika Litwin - muzykoterapeuta
 • Urszula Czerwińska - Rut - neurologopeda
 • Katarzyna Furtak - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Ewelina Kamińska - terapeuta integracji sensorycznej 
 • Joanna Kołucka - terapeuta biofeedback, biblioterapeuta
 • Paulina Mosur - terapeuta integracji sensorycznej
 • Elżbieta Nowakowska - dyrektor, terapeuta prowadzący zajęcia metodą  W. Sherborne
 • Magdalena Pyra- logopeda
 • Żaneta Ryszawa - arteterapia
 • Aneta Syryło - psycholog
 • Monika Ulatowska-Radzka - terapeuta integracji sensorycznej
 • Agata Wochna - reedukator, terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena
 • Urszula Wróblewska -  terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Kalina Zajączkowska – logopeda
 • Kamilla Zawadzka - pedagog, terapeuta SI
 • Julia Wójcik - psycholog, terapeuta biofeedback
 • Agnieszka Somerfeld - terapeuta zachowania

 

Pomoc nauczyciela

 • Maciej Adamski
 • Anna Czernak
 • Agata Dąbrowska
 • Łukasz Hac
 • Sebastian Lisowski
 • Justyna Łuczkowska
 • Agnieszka Mazur
 • Monika Morawska
 • Klaudia Patoleta
 • Joanna Pietrzykowska
 • Agata Poczman
 • Magdalena Przybylska
 • Olga Sawicka
 • Małgorzata Sekular
 • Anna Stankiewicz
 • Szymon Szczepańczyk
 • Grażyna Tomaszewska
 • Agnieszka Zajączkowska
 • Iwona Zielińska

 

Pracownicy administracji i obsługi

 • Beata Boczkowska - woźna
 • Grażyna Brysiak - intendent
 • Małgorzata Gaj - sekretarz szkoły
 • Agata Godowska - kucharz
 • Hanna Hrydzewicz - kierownik gospodarczy
 • Katarzyna Libura - informatyk
 • Zygmunt Nowakowski - dozorca
 • Agnieszka Nienałtowska - sprzątaczka
 • Dorota Sobolewska - pomoc administracyjna 
 • Janina Walter - pomoc kuchenna
 • Mirosław Wędel - konserwator
 • Edyta Winiarska - starsza woźna