• A-
 • A
 • A+
 • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

  • Tel.: 22 822-06-42

Historia

Początki naszej szkoły datowane są na rok 1918, kiedy to z inicjatywy prof. Marii Grzegorzewskiej dr Michalina Stefanowska zorganizowała pierwsze oddziały przy ulicy Solec 46. 

W latach 1919/1920 były już trzy izby lekcyjne w budynku przy Al. 3 Maja 18. W 1924 roku, oprócz lokali przy ulicy Solec 46 i Al. 3 Maja 18, szkoła zajmowała izby w prywatnym mieszkaniu przy ul. Ogrodowej 4b, jak również klasy w szkole podstawowej przy ul. Poznańskiej 11. 

W 1930 roku szkoła zajęła w całości jeden budynek, który znajdował się przy ulicy Tarczyńskiej 11. Szkoła jednak nie posiadała sali gimnastycznej. Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie uczęszczali na tereny lotniska. 

Szkoła przeniosła się do budynku przy ul. Tarczyńskiej 27 , należącego do Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego w roku1933. 

Tuż przed wrześniem 1939, Józefa Telatycka -kierownik szkoly i znakomity pedagog specjalny - tworzy komitet budowy szkoły. Wojna i okupacja jednak przerywając te plany. Do naszej szkoły przenosi się Szkoła Powszechna nr 164, której budynek zarekwirowali Niemcy. Nauka odbywa się w sali gimnastycznej, podzielonej szafami na 3 klasy. 

Następnie rozpoczął się okres tułaczki. Placówka znalazła schronienie w różnych szkołach powszechnych i prywatnych mieszkaniach. Przez jakiś czas szkoła mieściła się w mieszkaniu znanej pedagog Pani Szachtmajerowej przy ul. Filtrowej. W 1944 wybuchło Powstanie Warszawskie. Wszystkie budynki szkolne przy ul .Tarczyńskiej 27 i Raszyńskiej 8 zostały całkowicie zburzone. 

Wojna się skończyła i w 1945 Józefa Telatycka, na polecenie inspektora Jozefa Nowakowskiego, natychmiast zabrała się do organizacji szkoły. Naukę na 4 zmiany rozpoczęto w budynku przy ul. Raszyńskiej. 

Pierwotnie planowano odbudować budynek szkoły przy ulicy Tarczyńskiej 27. Nie było to łatwe, zwłaszcza, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji chciało zbudować na terenie zburzonej szkoły kuchnie pracowniczą. 

Koło Ligi Kobiet przy Ministerstwie Budownictwa w latach 1947/48 wspomogło starania o odpowiednie plany budowy i kredyty. W 1948 r. uroczyście otworzono nowy budynek szkoły. Przyjechała do naszej szkoły, ekipa kroniki filmowej. 

W latach 50-tych Wanda Dziadecka rozpoczęła starania o budowę nowego budynku. Od roku szkolnego 1964/65 szkoła mieści się w budynku przy ul. Szczęśliwicka 45/47. 

W roku szkolnym 1969/70 władze miasta przyznały szkole honorową odznakę "Złotą Syrenkę" za zasługi dla Warszawy. 

W 1980 r. szkole nadano imię Marii Konopnickiej i wręczono sztandar ufundowany przez Spółdzielnię Inwalidów "Polmedic". 

Od 1999 roku do tego samego, co uczniowie SP nr 177 budynku uczęszczają gimnazjaliści. W 1999 zostało utworzone Gimnazjum Powiatowe nr 8, które kolejno przekształcano na Gimnazjum nr 12 w 2000 r., a następnie na Gimnazjum nr 98 w 2004 r. W 2004 roku został utworzony Zespół Szkół Specjalnych nr 92. 

W 2008 r. dyrektorem szkoły została pani Elżbieta Nowakowska. Od tego czasu w szkole zaszły liczne zmiany takie jak otwarcie nowej sali informatycznej, całkowity remont parteru szkoły, oddanie nowego boiska szkolnego do użytku, utworzenie punktu wczesnego wspomagania rozwoju oraz otwarcie sali doświadczania świata.

 

Dyrektorzy szkoły

 •  1928-29 Wanda Hesse;
 •  1939 -40 Józefa Telatycka;
 •  1950-58 J. Mossoczy;
 •  1958 - 64 Jadwiga Śpiewak;
 •  1969-71 Marianna Pawłowska;
 •  1971-75 Maria Celuch;
 •  1975-81 Stefania Barbara Orylowa;
 •  1981-85 Kazimierz Przybyłowicz;
 •  1985-87 Stefania Barbara Orylowa;
 •  1987-91 Kunegunda Czarnecka;
 •  1991-2008 Zofia Trojanowska;
 •  2008 – teraz Elżbieta Nowakowska