Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

  • youtube
  • bip
  • etwinning
  • szkoła z pomysłem

ZIMA W MIEŚCIE

Warszawska Akcja Zima w Mieście 13 lutego  - 24 lutego 2023 r.

 

 

Plan ramowy dnia Zimy w Mieście 2023 
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 
7:30-8:30 Powitanie podopiecznych w grupach. Powitanie podopiecznych w grupach. Powitanie podopiecznych w grupach. Powitanie podopiecznych w grupach. Powitanie podopiecznych w grupach.
8:30-9:00 Czynności higieniczne - śniadanie. Czynności higieniczne - śniadanie. Czynności higieniczne - śniadanie. Czynności higieniczne - śniadanie. Czynności higieniczne - śniadanie.
9:00-9:30 Przygotowanie do wyjścia na basen / Dom Kultury "Ochota" Przygotowanie do wyjścia na basen / Dom Kultury "Ochota" Przygotowanie do wyjścia na basen / Dom Kultury "Ochota" Przygotowanie do wyjścia na basen / Dom Kultury "Ochota" Przygotowanie do wyjścia na basen / Dom Kultury "Ochota"
9:30-12:30 Wyjście na basen /Wyjście do Domu Kultury "Ochota" na zajęcia plastyczne, taneczne, oraz kino.  Bezpiczny powrót do szkoły. Wyjście na basen /Wyjście do Domu Kultury "Ochota" na zajęcia plastyczne, taneczne, oraz kino.  Bezpiczny powrót do szkoły. Wyjście na basen /Wyjście do Domu Kultury "Ochota" na zajęcia plastyczne, taneczne, oraz kino.  Bezpiczny powrót do szkoły. Wyjście na basen /Wyjście do Domu Kultury "Ochota" na zajęcia plastyczne, taneczne, oraz kino.  Bezpiczny powrót do szkoły. Wyjście na basen /Wyjście do Domu Kultury "Ochota" na zajęcia plastyczne, taneczne, oraz kino.  Bezpiczny powrót do szkoły.
12:30-13:00 Odpoczynek po wycieczkach, czynności higieniczne związane z obiadem. Obiad. Odpoczynek po wycieczkach, czynności higieniczne związane z obiadem. Obiad. Odpoczynek po wycieczkach, czynności higieniczne związane z obiadem. Obiad. Odpoczynek po wycieczkach, czynności higieniczne związane z obiadem. Obiad. Odpoczynek po wycieczkach, czynności higieniczne związane z obiadem. Obiad.
13:00-14:00 Artmuseum- Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Odlotowa lekcja przyrody -spotkanie  z sową. Fscynujący świat pszczół. Odlotowa lekcja przyrody- spotkanie ze skunksem. Niezwykłe przygody kropelki wody.
14:00-14:15 Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek
14:15-16:00 Swobodna zabawa w grupie. Odbiór dzieci do domu. Swobodna zabawa w grupie. Odbiór dzieci do domu. Swobodna zabawa w grupie. Odbiór dzieci do domu. Swobodna zabawa w grupie. Odbiór dzieci do domu. Swobodna zabawa w grupie. Odbiór dzieci do domu.

Poranne atrakcje mogą ulec zmianie, niezależnie od organizatora. 

JADŁOSPIS - ZIMA W MIEŚCIE 2023

 

W naszej szkole Akcja Zima w Mieście trwa od 13 lutego - 17 lutego 2023 r.

Od 2 stycznia 2023 r. rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji Zima w Mieście. Tak jak co roku, w okresie ferii zimowych, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.
Jak się zapisać?
Zapisy do Akcji Zima w Mieście 2023, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 2 stycznia 2023 r. od godziny 8:00 i potrwają do 15 stycznia 2023 r. - zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram. Publikacja oferty placówek organizujących Akcję w elektronicznym systemie zgłoszeń nastąpi 22.12.2022 r. o godzinie 16.00

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie:
warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło.
Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 20.01.2023 r. o godzinie 16.00.
Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 23.01.2023 r. od godziny 8.00 do 31.01.2023 r. do godziny 12.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie:
warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE)
Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu.
W naszej szkole  w godzinach od 7:30 do 16:00 zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym
w Warszawie.
Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w FPE. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.
Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji.

Jadwiga Gregorczyk

Zapraszamy!