• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Lato w Mieście 2020

Drodzy Rodzice, 

Drodzy rodzice, 

w związku z trwającym okresem pandemii, prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi wytycznymi, które dotyczą funkcjonowania szkoły podczas trwania akcji Lato w Mieście 2020. Bardzo prosimy o wypełnienie DEKLARACJI oraz OŚWIADCZENIA, które są dokumentami niezbędnymi do przyjęcia dziecka do placówki. 

Harmonogram (kliknij

Procedura bezpieczeństwa w SPS Nr 177 w Warszawie w związku z pandemią COVID-19 (kliknij

PROCEDURA NADZORU ZDROWOTNEGO - DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA (kliknij

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH (kliknij

W załączniku przesyłamy numery kont do opłat 

INFORMACJE OGÓLNE 

Rekrutacja uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2020” będzie realizowana od 8 czerwca 2020 r. od godziny 12.00 do 15 czerwca 2020 r. przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl na dwa sposoby:

Sposób I: Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów wypełniają kartę kwalifikacyjną pobraną z powyższej strony internetowej i składają w Feryjnej Placówce Edukacyjnej Specjalnej w terminie od 8 czerwca 2020 r. od godziny 12.00 do 15 czerwca 2020 r. do godziny 9.00;

Sposób II: Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację od 8 czerwca 2020 r. od godziny 12.00 do 14 czerwca 2020 r. do godziny 24.00. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego.

Po 23 czerwca uruchomiona zostanie druga tura zapisów, która trwała będzie od 23 czerwca 2020 r. od godziny 14.00 do czasu zakończenia Akcji „Lato w Mieście” 2020.

W naszej placówce szkolnej Warszawski Program „Lato w Mieście 2020” będzie trwał przez dwa tygodnie w dniach 10.08. - 21.08.2020 r.

Wpłat za obiady prosimy dokonywać na nr konta

82 1030 1508 0000 0005 5012 2065

z dopiskiem: Lato w Mieście 2020, imię i nazwisko uczestnika, termin udziału w programie.

Koordynatorka, 

Monika Wójciak