• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Lato w Mieście

Drodzy Rodzice informacja z ostatniej chwili.

Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” będą realizowane po raz pierwszy przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:  www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl, a rozpoczną się 17 maja od godzin 12.00.

Harmonogram zapisów do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018”

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

17 maja 
godzina 12.00

29 maja 
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

7 czerwca 
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

7 czerwca 
godzina 16.00

18 czerwca godzina 12.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)

8 czerwca godzina 8.00

18 czerwca godzina 15.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie: 

- karty kwalifikacyjnej 
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie

 

19 czerwca
godzina 16.00

Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych

21 czerwca 
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

21 czerwca 
godzina 12.00

31 sierpnia

Zapisy na wolne miejsca

 

Drodzy Rodzice, już niedługo wakacje.

            W związku z tym informujemy, że w naszej placówce szkolnej Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” będzie trwał przez trzy tygodnie w dniach 13.08. -  31.08.2018r.

Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować do kierownika pod numer telefonu 603675394  w dni robocze poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 16.00.  

Drodzy Rodzice, poniżej znajdą Państwo Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej, który należy dostarczyć wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika i potwierdzeniem opłaty za żywienie lub zaświadczeniem o zwolnieniu z opłat.

 

Karta kwalifikacyjna

Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej

Wpłaty za obiady prosimy dokonywać  na nr konta

82 10 30 1508 0000 0005 5012 2065

z dopiskiem: Lato w Mieście 2018, imię i nazwisko uczestnika, termin udziału w programie.