• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

etwinning

Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

1 września - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 grudnia - 31 grudnia - zimowa przerwa świąteczna

31 stycznia - 13 lutego  - ferie zimowe

14 kwietnia - 19 kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna

24 czerwca - zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

12 listopada 2021, 7 stycznia 2022, 2 maja 2022, 17 czerwca 2022

 

Harmonogram spotkań z rodzicami i opiekunami

9 września

Zebranie ogólne i w klasach z rodzicami

16 września

Zebranie Prezydium Rady Rodziców

7 października

Zebrania indywidualne z rodzicami klas I, IV i  nowych uczniów 

 

 

9 grudnia

Spotkania indywidualne

27 stycznia

Zebranie z rodzicami w klasach (zakończenie semestru)

17 marca

Spotkania indywidualne

24 marca

Zebranie Prezydium Rady Rodziców

12 maja 

Zebranie ogólne w klasach
(zagrożenia)