• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

3 września - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 grudnia - 1 stycznia - zimowa przerwa świąteczna

28 stycznia - 10 lutego  - ferie zimowe

18- 23  kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna

19 czerwca - zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami:

12 września -  zebranie plenarne, zebrania klasowe

17 października - zebrania klasowe

14 listopada - zebrania klasowe

5 grudnia -  zebrania klasowe

23 stycznia - zebrania klasowe

5 lutego - zebranie plenarne, zebrania ogólne

12 marca - zebrania klasowe

14 maja -  zebranie plenarne, zebrania ogólne

4 czerwca - zebrania klasowe