• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Edukacja w domu

Szanowni Rodzice, 

Mając na uwadze, trudny do określenia czas przerwy w zajęciach edukacyjnych i jego wpływ na realizację zaplanowanych zadań, nauczyciele szkoły podjęli inicjatywę przekazania dla swoich uczniów materiałów dydaktycznych lub dostępu do platform dydaktycznych. Działania te mają pomóc uczniom w próbie samodzielnego przyswojenia treści, ale również utrzymania ich aktywności edukacyjnej w nowej, trudnej sytuacji wynikającej z epidemii.

Zdajemy sobie sprawę, że nasi uczniowie mają różne potrzeby i możliwości, dlatego przygotowana oferta nie jest adresowana do wszystkich uczniów. Potraktujcie Państwo tę inicjatywę, jako propozycję i sami oceńcie czy jest możliwa do zrealizowania w zaproponowanej formie i treści przez Wasze dzieci. Będziemy wdzięczni za wszelkie sygnały zwrotne. Materiały będą przekazywane bezpośrednio do uczniów lub ich rodziców.