• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Podstawa programowa

Drodzy Rodzice, 
uczniowie z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu lekkim: kl. I szkół podstawowych realizują od 1 września 2009 r. podstawę programową kształcenia ogólnego stanowiącą zał. nr 2, kl. I gimnazjalnych stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). 

  • Treść załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
     
  • Treść załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Uczniowie z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjalnych realizują od 1 września 2009 r. podstawę programową kształcenia ogólnego stanowiącą załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych lub gimnazjach

Informacje pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.