• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

1 września - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 grudnia - 31 grudnia - zimowa przerwa świąteczna

18 stycznia - 29 stycznia  - ferie zimowe

1 kwietnia - 6  kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna

25 czerwca - zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 
09.11, 10.11, 04,01, 05.01, 04.06
 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami:

10 września -  zebranie ogólne, zebrania klasowe

19 listopada - spotkania indywidualne

10 grudnia -  spotkania indywidualne

14 stycznia  - zebranie ogólne, zebrania klasowe

18 marca - spotkania indywidualne

6 maja -  zebranie ogólne, zebrania klasowe